Målsætning og strategi sæson 2017-2018

 

Klubben som helhed

HSK vil forsat være klubben med mulighed for seriøs træning for alle uanset niveau og ambitioner.

Vi vil fortsat være klubben kendetegnet ved den gode, positive stemning og hyggelige, imødekommende atmosfære. Dette gøres ved afholdelse af sociale arrangementer og inddragelse af medlemmer og forældre i det frivillige arbejde og med fokus på, at både bredde og elite er en lige vigtig del af klubben. 

HSK vil fortsat være en af de største klubber i Danmark og gerne øge medlemstallet til 250 ved at hverve flere medlemmer til både børne-, ungdoms- og voksenhold. Dette gøres bland andet via facebook-annoncer, plakater i idrætscentret ved offentligt skøjteløb og juleshow for børn i Hvidovre samt god modtagelse af nye medlemmer.

 

Trænerteam

Vi vil have et team af trænere bestående af flere højt kvalificerede trænere, som i samarbejde kan udvikle alle løbere og supplere hinanden ved fravær i forbindelse med konkurrencer, ferie, etc. Dette gøres ved ansættelse af flere trænere på et højt niveau, som i samarbejde med det øvrige trænerteam, planlægger træningen på månedlige møder og i tæt samarbejde med bestyrelsen.

 

Konkurrencer

Vi ønsker at være repræsenteret ved DSUs nationale konkurrencer og de sædvanligt afholdte klubkonkurrencer i Danmark (HSK-Cup, Oktober-Konkurrencen, Isblomsten, Flyver-Cup og Skate Copenhagen) samt en konkurrence i udlandet i slutningen af sæsonen og at have løbere placeret i toppen af rækkerne. Dette gøres ved at trænerne har fokus på udvikling af løbere og optimering af programmer.

 

Funskate

Vi ønsker ligeledes at være repræsenteret ved DSUs Funskate konkurrencer med deltagere fra både børne- og ungdomsholdet og vil opfordre flere løbere til at stille op med et program. Dette gøres i samarbejde imellem den ansvarlige funskate-træner, klubbens funskate-ansvarlige og holdrepræsentanter.

 

Udvikling af løbere

Vi vil have fokus på hurtigere oprykning af løbere med vilje og potentiale til at udvikle sig inden for sporten. Dette gøres ved at trænerteamet er opmærksomme på løbernes udvikling og potentiale på alle hold og samtidig er opmærksomme på vigtigheden af motivation og glæde ved sporten.

 

Camps i klubben 

Vi vil igen i år afholde træningscamps i efterårs- jule- og vinterferien. Disse planlægges af nedsatte udvalg i samarbejde med bestyrelsen og efter et budget for hver camp med henblik på økonomisk balance.

 

Forlængelse af is-sæsonen

Vi vil arbejde på at kunne tilbyde træning på is for alle niveauer også efter at ishallen i Hvidovre lukker for sommeren. Dette gøres ved udnyttelse af muligheder for leje af is i andre haller. Vi vil i dialog med idrætscentret og kommunen fortsat forsøge at få forlænget is-sæsonen i Hvidovre.

 

Økonomi

HSK vil forsat arbejde på at have en sund og stærk økonomi med et overskud på driften og en positiv egenkapital. Dette gøres igennem budgetlægning og løbende opfølgning. 


 

Træningsplan


Nyheder


Kommende Arrangementer


Sponsorer