Af hensyn til at vi alle skal kunne være her og have det godt bedes nedenstående overholdt:
  • Al omklædning og påtagning af skøjter skal ske i omklædningsrummene.
  • Det er forbudt at fotografere og filme på toiletter og i omklædningsrum.
  • Der henstilles til at forældre ikke opholder sig ved isen når der trænes.
  • Der holdes en ordentlig og respektfuld tone og der tales pænt om andre.
  • Husk på at de andre medlemmer er lige så vigtige som dig selv eller dit barn
  • Spørgsmål, ris og ros til enten trænere eller bestyrelse formidles i henhold til klubbens kommunikationspolitik.
 

Træningsplan


Nyheder


Kommende Arrangementer


Sponsorer