Kontingenter
 
Kontingent betales per måned i perioden august-juni. 
 
 • August til April betales der fuldt kontingent og træningen foregår i Frihedens idrætscenter.
 • Maj måned foregår træningen i Rødovre skøjtehal og der betales fuldt kontingent.
 • Juni måned foregår der alene off-ice i Frihedens idrætscenter og der betales alene grundkontingent, dog opkræves konkurrence hold normalt kontingent.
 
Grundkontingentet dækker medlemskab af HSK, kontingent til Dansk Skøjte Union og øvrige udgifter forbundet med at drive foreningen. Kontingentet for holdtræning dækker udgifter til træner i forbindelse med den daglige træning samt udgifter i forbindelse med trænerdeltagelse til udvalgte konkurrencer.
  
Medlemmet afholder selv alle øvrige udgifter.
 
Aflysninger  
 • Der må forventes nogle aflysninger i løbet af sæsonen pga. helligdage og stævner.
 • Der ydes ikke kompensation eller refusion af kontingent i denne forbindelse.
 
Generelt 
 • Den træning et medlem via sit medlemskab har adgang til er personlig og kan ikke byttes med andre eller på nogen måde videreformidles. Dette gælder også træning på camps i klubben og på camps andre steder hvor et medlem er tilmeldt via klubben.
 • Der trænes på de tider der er angivet i træningsplanen jf. det hold medlemmet er tilmeldt.
 • Der gives ikke kompensation eller anden form for erstatning af træning der mistes som følge af private anliggender, aflysninger, ferielukninger eller force majeure.
 • Medlemskabet kan ikke sættes på pause.
 
 

Priser 
 • Medlemskab og grundkontingent kr. 175 pr. måned. 
 • Der betales kr. 150 pr. måned for hvert ugentlige træningspas.
 • Der betales kr. 50 pr. måned for hver ugentlige off-ice træning.
 • Skøjteleje kr. 95 pr. måned.
 • Indmeldelses gebyr kr. 500,- (rabat gives i visse kampagne perioder).

 

Lån af skøjter for medlemmer på familiehold kr. 50 pr. gang. Skøjterne afleveres samme dag efter endt brug.

Gæst på familiehold kr. 50 pr. gang inkl. lån af skøjter.

Leje af skab i klublokalet kr. 400 pr. sæson.

Kaffeabonnement/fri kaffe kr. 300 pr. sæson.

 

Enetimer og programlægning købes via HSK på hjemmesiden under Event.

Som medlem på et hold i HSK har du mulighed for at deltage gratis på familiehold og at benytte selvtræningstiderne.

Hvis det er nødvendigt for foreningen at opkræve et medlem for en manglende betaling pålægges der et gebyr på op til 150 kr. 
 
 

Betaling af kontingent
Betaling af kontingent skal foretages med Dankort, Visa/Visa Electron/VPay, MasterCard/Maestro eller JCB kort via hjemmesiden. Kontingent kan ikke betales på anden måde.  

Når du har tilmeldt dig et hold, trækkes kontingentet automatisk fra din konto hver måned. Forud for trækket bliver du adviseret via sms og e-mail.

 
Restancer
Såfremt et medlem er i restance er det ikke muligt at deltage i træningen, før restance er udbedret.
Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at ekskludere medlemmet jf. § 9 i klubbens vedtægter, hvis betalingen ikke bringes i orden. 
 

Træningsplan


Nyheder


Kommende Arrangementer


Sponsorer