Kontingenter
 
Kontingent betales per måned i perioden august-juni.
 
Fra april til juni er kontingentet reduceret og dækker deltagelse i off ice-træning og dans.
 
Grundkontingentet dækker medlemskab af HSK, kontingent til Dansk Skøjte Union og øvrige udgifter forbundet med at drive foreningen.  Kontingentet for holdtræning dækker udgifter til træner i forbindelse med den daglige træning samt udgifter i forbindelse med trænerdeltagelse til følgende konkurrencer: DSUs konkurrencer for K- og M-løbere, DSUs Funskate konkurrencer samt HSK-Cup, Oktober-konkurrencen, Flyver-Cup og Skate Copenhagen.
  
Medlemmet afholder selv alle øvrige udgifter.
 
Aflysninger  
 • Der må forventes nogle aflysninger i løbet af sæsonen pga. helligdage og stævner.
 • Der ydes ikke kompensation eller refusion af kontingent i denne forbindelse.
 
Generelt 
 • Den træning et medlem via sit medlemskab har adgang til er personlig og kan ikke byttes med andre eller på nogen måde videreformidles. Dette gælder også træning på camps i klubben og på camps andre steder hvor et medlem er tilmeldt via klubben.
 • Der trænes på de tider der er angivet i træningsplanen jf. det hold medlemmet er tilmeldt.
 • Der gives ikke kompensation eller anden form for erstatning af træning der mistes som følge af private anliggender, aflysninger, ferielukninger eller force majeure.
 
 
Priser sæson 2017-2018
 • Medlemskab og grundkontingent kr. 175 pr. måned. 
 • Der betales kr. 150 pr. måned for hvert ugentlige træningspas.
 • Der betales kr. 50 pr. måned for hver ugentlige off-ice træning.
 • Skøjteleje kr. 95 pr. måned.
 • Familiehold kr. 100 pr. måned. 
 •  
 • Lån af skøjter for medlemmer på familiehold kr. 40 pr. gang. Skøjterne afleveres samme dag efter endt brug.
 • Gæst på familiehold kr. 50 pr. gang inkl. lån af skøjter.
 • Leje af skab i klublokalet kr. 150 pr. sæson.
 • Kaffeabonnement/fri kaffe kr. 175 pr. sæson
 •  
 • Enetimer og programlægning købes via HSK på hjemmesiden under Shop.
 •  
 • Som medlem på et hold i HSK har du mulighed for at deltage gratis på familiehold og at benytte selvtræningstiderne. Se vilkår for selvtræning her på hjemmesiden

 • Hvis det er nødvendigt for foreningen at opkræve et medlem for en manglende betaling kan pålægges et gebyr på op til 100 kr. 
 
 

Betaling af kontigent

Betaling af kontingent skal foretages med Dankort, Visa/Visa Electron/VPay, MasterCard/Maestro eller JCB kort via hjemmesiden. Kontingent kan ikke betales på anden måde.  

Når du har tilmeldt dig et hold, trækkes kontingentet automatisk fra din konto hver måned. Forud for trækket bliver du adviseret via sms og e-mail.

 
Restancer
Såfremt et medlem er i restance er det ikke muligt at deltage i træningen.
Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at ekskludere medlemmet jf. § 9 i klubbens vedtægter, hvis betalingen ikke bringes i orden. 
 

Træningsplan


Nyheder


Kommende Arrangementer


Sponsorer