- Bemærk at tilmelding til skøjteleje gøres på hjemmesiden under hold - holdtilmelding - skøjteleje
 
 
Skøjteleje                     

Medlemmer af HSK kan leje skøjter af god kvalitet til brug ved træning.

Skøjteleje koster 95 kroner om måneden og er inklusiv nødvendig slibning af klingerne i løbet af sæsonen.
 
Skøjterne opbevares af lejer enten ved at de tages med hjem eller opbevares i et i lejet skab i klubben.
 
Som lejer kan du bytte skøjterne i takt med at fødderne vokser eller hvis der opstår problemer med dem.
 
Det er en forudsætning for at leje skøjter at du er tilmeldt et hold i klubben.  Når du ikke længere er medlem af HSK vil du blive opkrævet skøjteleje for "ikke medlemmer", som pr. udgør kr. 250,- pr. måned frem til den dag du aflevere skøjterne retur til klubben.
 
 
Lejevilkår

Ved leje udlevers klingebeskyttere af plast, stofovertræk til klingerne og vejledning i pasning. Støvleovertræk købes separat og kan købes i klubben. 

 Efter brug skal skøjterne tørres godt af med en blød klud. Skøjterne må aldrig opbevares med klingebeskyttere på, da klingerne hurtigt ruster.
 
Klingerne skal ved opbevaring beskyttes med overtræk af stof.
 
Støvleovertræk skal altid bruges ved træning på isen. 
 
Klingebeskytter skal altid bruges ved færdsel uden for isen, også på gummiunderlaget.
 
Ved beskadigelse, misfarvning, rust, eller anden misligholdelse af skøjterne ud over almindelig slidtage, vil lejeren gøres ansvarlig for reparation eller nyanskaffelse, dog maksimalt kr. 1200 svarende til anskaffelsesprisen.  
 
Såfremt der ikke betales for leje af skøjterne skal disse omgående returneres til klubben. I modsat fald vil lejer blive opkrævet nypris.
 
BEMÆRK: HSK-skøjter må kun slibes af Hvidovre Skøjte Klub
 
Udlejningen bemandes af frivillige, som findes i klubbens klukblokale.
Træningsplan


Nyheder


Kommende Arrangementer


Sponsorer