- Bemærk at tilmelding til skøjteleje gøres på hjemmesiden under hold - holdtilmelding - skøjteleje - 
 
 
Skøjteleje                    

Medlemmer af HSK kan leje skøjter af god kvalitet til brug ved træning.

Skøjteleje koster 95 kroner om måneden og er inklusiv nødvendig slibning af klingerne i løbet af sæsonen.
 
Skøjterne opbevares af lejer enten ved at de tages med hjem eller opbevares i et i lejet skab i klubben.
 
Som lejer kan du bytte skøjterne i takt med at fødderne vokser eller hvis der opstår problemer med dem.
 
Det er en forudsætning for at leje skøjter at du er tilmeldt et hold i klubben. 
 
 
Lejevilkår

Ved leje udlevers klingebeskyttere af plast, stofovertræk til klingerne og vejledning i pasning. Støvleovertræk købes separat og kan købes i klubben. 

 Efter brug skal skøjterne tørres godt af med en blød klud. Skøjterne må aldrig opbevares med klingebeskyttere på, da klingerne hurtigt ruster.
 
Klingerne skal ved opbevaring beskyttes med overtræk af stof.
 
Støvleovertræk skal altid bruges ved træning på isen. 
 
Klingebeskytter skal altid bruges ved færdsel uden for isen, også på gummiunderlaget.
 
Ved beskadigelse, misfarvning, rust, eller anden misligholdelse af skøjterne ud over almindelig slidtage, vil lejeren gøres ansvarlig for reparation eller nyanskaffelse, dog maksimalt kr. 1200 svarende til anskaffelsesprisen.  
 
Såfremt der ikke betales for leje af skøjterne skal disse omgående returneres til klubben. I modsat fald vil lejer blive opkrævet nypris.
 
BEMÆRK: HSK-skøjter må kun slibes af Hvidovre Skøjte Klub
 
Udlejningen bemandes af frivillige og er åben søndage kl. 10-14 eller efter aftale via email på  


Træningsplan


Nyheder


Kommende Arrangementer


Sponsorer