Vilkår for selvtræning

Klubbens selvtræningstider er for alle medlemmer. Der er ikke bemanding på i tiderne, da alt arbejde i klubben, ud over undervisning på is, foretages af frivillige.

Følgende regler gælder

  • Der skal altid være en person over 18 år til stede som er ansvarlig for sikkerheden og hallens faciliteter. Det er medlemmets egen opgave at sørge for at der er en person over 18 år til stede i hallen. Det kan ikke pålægges en træner som er til stede i forbindelse med enetime til en anden løber at have opsyn med andres børn. 
  • Der vil ikke være adgang til klublokalet eller skøjteudlejningen da disse lokaler er låst af i de tider hvor der ikke er hold på isen.
  • Selvtræningstiderne er forbeholdt træning og al form for leg henvises til familieholdet.
  • Hvis der er løbere på isen som har undervisning (enetime eller programtræning med en træner) skal der tages hensyn til dette og den tilstedeværende træners anvisninger skal altid følges. 

 

Træningsplan


Nyheder


Kommende Arrangementer


Sponsorer