Vilkår for selvtræning

Klubbens selvtræningstider er for alle medlemmer. Der er ikke bemanding på i tiderne, da alt arbejde i klubben, ud over undervisning, foretages af frivillige.

Følgende regler gælder

  • Du må ikke opholde dig i hallen alene og der skal altid være en person over 18 år til stede som er ansvarlig for sikkerheden og hallens faciliteter. Det er medlemmets egen opgave at sørge for at der er en person over 18 år til stede i hallen. Det kan ikke pålægges en træner som er til stede i forbindelse med enetime til en anden løber at have opsyn med andres børn. 
  • Der vil ikke være adgang til klublokalet eller skøjteudlejningen da disse lokaler er låst af i de tider hvor der ikke er hold på isen.
  • Selvtræningstiderne er forbeholdt træning og al form for leg henvises til familieholdet.
  • Hvis der er løbere på isen som har undervisning (enetime eller programtræning med en træner) skal der tages hensyn til dette og den tilstedeværende træners anvisninger skal altid følges.
  • Medlemmer eller forældre til medlemmer under 18år, kan ansøge bestyrelsen om en digital nøgle til klubbens klublokale.
  • I August, September, og April er hallen ikke bemandet fuldt ud ud og du skal derfor forinden skrive til info@hvidovre-skojteklub.dk og lave en aftale om, at få hallen låst op. 

 

Træningsplan


Nyheder


Kommende Arrangementer


Sponsorer