Optagelsespolitik

Hvidovre Skøjteklub optager nye medlemmer efter følgende retningslinjer:

 

Børnehold, Ungdomshold, Voksenhold

Skøjteinteresserede kommende nye medlemer kan selv melde sig på følgende hold; Skøjteskole (SSB), Teenager (T), Voksen (V).

Optagelse eller oprykning til Funskate 1 eller på Funskate 2 sker efter anbefaling fra træneren.


Konkurrence-hold

Optagelse på HSK's Konkurrencehold sker efter følgende procedure:

Der ansøges via mail til klubskifte@hvidovre-skojteklub.dk

Ansøgning skal indeholde følgende oplysninger: navn, alder, bestået mærke, hvilke opgaver kan forældre påtage sig, årsag til ønske om klubskifte. 

Løber og dennes forældre inviteres herefter til en forventningsafstemmende samtale med formanden, et eller flere bestyrelsesmedlemmer samt klubbens cheftræner. 

Bestyrelsen træffer herefter afgørelse om hvorvidt ansøger kan optages og i så fald indplacerer klubbens cheftræner ansøger på et passende hold. 


Træningsplan


Nyheder


Kommende Arrangementer


Sponsorer