Retningslinjer for kommunikation imellem medlemmer og klubben

Kommunikation med bestyrelsen

Bestyrelsen kontaktes via klubbens mail. Bemærk at vi er frivillige og ulønnede og derfor kan der være en svartid på 8-15 dage. 

I det omfang vi er til stede i klubben kan vi selvfølgelig kontaktes der. Vi ønsker i så fald en pæn, ordentlig og anerkendende tone af hensyn til stemningen i de fælles faciliteter.

Kommunikation med trænerne

Af hensyn til træningen for de øvrige medlemmer af klubben er det ikke muligt for trænerne at tale mere end korte beskeder af maks. 5 minutters varighed før eller efter træningen og aldrig under træning eller på tider hvor det forsinker en træner i at nå næste hold rettidigt.

 

Ønsker man som medlem eller forælder/værge for et medlem at tale med en træner kan dette gøres på følgende måde:

  • Skriv til klubbens mail, og angiv hvilken træner du ønsker at blive ringet op af. Den pågældende træner får så besked og vil ringe op inden for en uge. 

Bemærk at samtale med trænerne drejer sig om træningsspecifikke emner. Spørgsmål vedrørende eksempelvis træningstider og kontingenter altid skal rettes til bestyrelsen. 

Der skal selvfølgelig holdes en ordentlig og anerkendende tone over for vores trænere. Overholdes dette ikke vil det blive håndteret af bestyrelsen og kan i så fald få konsekvenser for medlemskabet.

Sprog i klubben

Vi henstiller kraftig til, at der i klubben tales et sprog, som alle forstår i det fælles miljø, derfor tales der Dansk eller i Engelsk i klubben (en del undervisning foregår på engelsk).
Vi henstiller til, at samtale emner i klubben er hyggelige og foregår i pæn omgangstone, samtale om andre børn end egne anses dermed ikke som passende.
 

Træningsplan


Nyheder


Kommende Arrangementer


Sponsorer