Hvidovre Skøjte Klub (HSK) blev stiftet i 1968. Klubbens vedtægter kan læses andetsteds på hjemmesiden.
Klubben er godkendt som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.
Klubben er medlem af Dansk Skøjte Union som er et forbund under Dansk Idræts Forbund (DIF).
Desuden er klubben medlem af Idrætsrådet Hvidovre som er en interesseorganisation der løbende arbejder på at forbedre vilkårene for idræt og frivilligt arbejde i Hvidovre Kommune.
  
Som forening er vi underlagt de samme krav til sikker behandling af persondata (GDPR) som alle øvrige virksomheder.  
 
Vores ansatte arbejder under ordnede forhold og al aflønning sker efter gældende regler hvad angår skat, feriepenge osv.
Desuden indhentes børneattester på alle trænere hvilket også er et krav for at kunne modtage tilskud fra Hvidovre Kommune.
Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring på vores ansatte er tegnet igennem DIF. 
 
Der ud over har vi en bestyrelsesansvarsforsikring som er tegnet igennem DSU. 
 
Vi er desuden underlagt samme de lovmæssige krav vedrørende arbejdsmiljø som alle andre arbejdsgivere og bliver således også kontrollerer af Arbejdstilsynet.  
Ved tilsyn i oktober 2018 fik vi tildelt en grøn smiley for at have styr på arbejdsmiljøet hvilket bl.a. indebar at have udarbejdet en arbejdspladsvurdering og tilhørende handleplaner (APV). 

Træningsplan


Nyheder


Kommende Arrangementer


Sponsorer