Trivsel og frivillighed
 
En klub for alle

Mobning tolereres ikke – alle skal udvise en positiv og social adfærd over for hinanden.
 
Alle klubbens medlemmer skal føle sig velkommen uanset alder, køn og niveau.

Vi taler pænt til hinanden.

Løberne møder i god tid inden træning, sådan at opvarmning á cirka15 min. varighed kan gennemføres uden for isen. 
 
For de mindre løberes vedkommende er forældrene ansvarlige for at hjælpe med opvarmning.

Vi passer på klubbens faciliteter.

Alle rydder op efter sig og stiller stolene på plads efter brug i klublokale, hal og omklædningsrum.

Al omklædning og påtagning af skøjter skal ske i omklædningsrummene.
 
Det er forbudt at fotografere og filme i omklædningsrum.
 
Der henstilles til ikke at opholde sig ved isen når der trænes. 
 
 

Vi hjælper hinanden

HSK er en klub, drevet af frivillige. Vi forventer derfor at både forældre og løbere giver en hånd med til klubbens arrangementer. 
Det betyder, at du som løber eller forældre mindst en gang i løbet af sæsonen tager en kioskvagt, bager en kage, syr et kostume, maler en kulisse eller andet forefaldende i forbindelse med træningscamps, stævner, isdisco, juleshow osv. 
På denne måde kan vi skabe endnu flere tilbud til vores børn og unge, udgifterne kan holdes nede og vigtigst af alt, at vi skaber et fællesskab og trivsel på tværs af holdene.
Er du i tvivl om, hvad du kan hjælpe til med, så kontakt klubben på hvidovreskojteklub@gmail.com 
 
Vi bakker hinanden op til konkurrencer
Løberne møder senest en time før rækkens programsatte starttid, således at opvarmning uden for isen kan gennemføres.
Løberne samt forældre bakker positivt op om alle klubbens løbere.
Selv om også HSKs løbere ind i mellem konkurrerer imod hinanden glæder man sig på hinandens vegne når der opnås medaljer og fremskridt.
HSK opfordrer alle løbere og forældre til at benytte sig af fællestransport ved konkurrencer og træningssamlinger, som ligger uden for Sjælland. 
Ved interne træningssamlinger opfordres alle medlemmer til at deltage uanset niveau.
 

Træningsplan


Nyheder


Kommende Arrangementer


Sponsorer