Kontingenter
 
Kontingent betales per måned i perioden august-juni.
 
Fra april til juni er kontingentet reduceret og dækker deltagelse i off ice-træning og dans.
 
Grundkontingentet dækker medlemskab af HSK, kontingent til Dansk Skøjte Union og øvrige udgifter forbundet med at drive foreningen.  Kontingentet for holdtræning dækker udgifter til træner i forbindelse med den daglige træning samt udgifter i forbindelse med trænerdeltagelse til følgende konkurrencer: DSUs konkurrencer for K- og M-løbere, DSUs Funskate konkurrencer samt HSK-Cup, Oktober-konkurrencen, Isblomsten, Flyver-Cup og Skate Copenhagen.
  
Medlemmet afholder selv alle øvrige udgifter.
 
Aflysninger  
Der må forventes nogle aflysninger i løbet af sæsonen pga. helligdage og stævner. Der ydes ikke kompensation eller refusion af kontingent i denne forbindelse.
 
Generelt 
Den træning et medlem via sit medlemskab har adgang til er personlig og kan ikke byttes med andre eller på nogen måde videreformidles. Dette gælder også træning på camps i klubben og på camps andre steder hvor et medlem er tilmeldt via klubben.
Der trænes på de tider der er angivet i træningsplanen jf. det hold medlemmet er tilmeldt. Der gives ikke kompensation eller anden form for erstatning af træning der mistes som følge af private anliggender, aflysninger, ferielukninger eller force majeure.
 
 
Priser sæson 2017-2018
Medlemskab og grundkontingent til HSK, DSU koster 175 kroner per måned. 
Hver ugentligt træningspas koster 150 kroner per måned
Hver ugentligt off-ice/dans/ballet o.l. træningspas koster 50 kroner per måned
Som aktivt medlem af HSK har man tillige fri adgang til Familieholdet samt til selvtræning.
Skøjteleje koster 95 kroner per måned
Familiehold koster 100 kroner per måned
Lån af skøjter for medlemmer på familiehold 40 kr. per gang. Afleveres efter endt brug.
Gæst på familiehold kr. 50 per gang inkl. lån af skøjter.
Leje af skab i klublokalet koster 150 kr. per sæson.
Kaffeabonnement/fri kaffe koster 200 kr. per sæson
Solotimer og programlægning købes via HSK på hjemmesiden under Shop, de konkrete træningstider aftales direkte med træner. Det er ikke muligt at købe timer direkte hos trænerne.
 

Betaling af kontigent

Betaling af kontingent skal fra og med august 2017 foretages med Dankort, Visa/Visa Electron/VPay, MasterCard/Maestro eller JCB kort via hjemmesiden. Kontingent kan ikke betales på anden måde.  

Når du har tilmeldt dig et hold, trækkes kontingentet automatisk fra din konto hver måned. Forud for trækket bliver du adviseret via sms og e-mail.

 
Restancer
Såfremt et medlem er i restance er det ikke muligt at deltage i træningen.
Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at ekskludere medlemmet jfr § 9 i klubbens vedtægter, hvis betalingen ikke bringes i orden. 
 

Træningsplan


Nyheder


Kommende Arrangementer


Sponsorer