Lukkes

Info
Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen

InaktivF1
Tirsdag Tid: 19:15 - 20:00
Sted: Frihedens Idrætscenter, Ishal 2, Skøjtebane
Onsdag Tid: 18:45 - 19:30
Sted: Frihedens Idrætscenter, Ishal 2, Off-ice område
Onsdag Tid: 19:45 - 20:30
Sted: Frihedens Idrætscenter, Ishal 2, Skøjtebane
Træner: Træner Jf. træningsplanen /
RGVuIHRpbCBlbmh2ZXIgZ8OmbGRlbmRlIHRyw6ZuaW5ncyBwbGFuIGZpbmRlcyBww6UgZm9yc2lkZW4sIG9nIGRldCBlciB2aWd0aWd0LCBhdCBhbHRpZCBob2xkZSBzaWcgb3BkYXRlcmV0IHDDpSBldnQuIMOmbmRyaW5nZXIgLyBhZmx5c25pbmdlci4KRXZ0LiBhZmx5c25pbmdlciBwZ2EuIGhlbGxpZ2RhZ2UsIGx1a2tlZGFnZSwgc3TDpnZuZXIsIG9mZmVudGxpZyBza8O4anRlbMO4YiBpIHZvcmVzIGhhbCwga2FtcGVuIGVyIG1lZHRhZ2V0IGkga29udGluZ2VudGV0IG9nIGdpdmVyIGRlcm1lZCBpa2tlIHJldCB0aWwgcmVmdXNpb24u
Holdnummer: F1
Tilmeldte: 0/1
Betalingsplan: Mdr. træk (SSB, F, V, S) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.08, 01.09, 01.10, 01.11, 01.12
Ratepris : 500 kr.
Tilmeld

Træningsplan


Nyheder


Kommende Arrangementer


Sponsorer